פרק 6 החברה הדרוזית

פרק 6 החברה הדרוזית הנשמות הנצחיות מתגלגלות ומתגלגלות עד אחרית הימים , ואז נשמות הצדיקים ישלטו בעולם הבא , לאחר הריסת עולם הרשע ( הזה . ( הנשמה בגלגוליה הרבים אינה שוכנת באנשי מעמד מסוים , אלא יכולה להתגלם בדור אחד בגופו של אדם עשיר , חשוב ונכבד , ובדור אחר בגופו של אדם עני מן המעמד הנמוך . לפיכך הדרוזי המאמין אינו מרגיש שהוא גדול או נכבד משאר בגי עדתו , שהרי חייו הנוכחיים אינם אלא חוליה בשרשרת חייו הנמשכים מיום הבריאה ועד ליום הדין . אמונה זו מביאה בהכרח למסקנה שאין הדרוזי המאמין מחשיב את עצמו נכבד משאר בני עדתו , גם אם למעשה הוא אכן נכבד או עשיר . אין מדובר אך ורק בתחושה של שוויון , אלא ביישומו של השוויון בחיי היומיום . הדבר בולט ביחס הנאה שזוכים לו בני המעמדות הנמוכים מצד בני המעמדות הגבוהים . למשל , כאשר מגיעה קבוצה של דרוזים לפתחו של בית , הם עומדים ליד השער ומפצירים זה בזה להיכנס תחילה . ההנחה היא שכל אחד נכנס בבוא הורו הנקבע לפי מעמדו החברתי ולפי מידת הכבוד שהוא זוכה לה : הנכבד יותר נכנס לפני הנכבד פחות וכך הלאה . דרוזי נכבד המפציר בדרוזי ממעמד נמוך ממנו להיכנס לפניו מעיד שאין ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור