אל־כרמל

אל כרמל כפרים קיימים עוספיא דאלית אל כרמל כפרים מיושבים על"ידי לא דרוזים אום אל זינאת כפרים הרוסים או נטושים רקטיה ח'רבת אל דוימן ח'רבת עלאי אל דין ח'רבת דויבה אום אל שוקף ח'רבת בסתאן חג'לה אל שללאלה ח'רבת אל שרביטה אל ח'רייבה ג'למת אל מנצורה ג'למת אל עספאני ( ח'רבת והב , ח'רבת אל שרקיה , ח'רבת שמאליה . ( ההתיישבות של הדרוזים בכרמל החלה בתקופת שלטון בית מען בארץ ישראל , באמצע המאה ה . 16 יישובים אלה לא החזיקו מעמד והיו הראשונים שנחרבו כמעט כליל , רובם בתקופת שלטון אבראהים פחה המצרי בארץ ישראל , כלומר לאחר 250-200 שנות התיישבות בלבד . ואילו היישוב הדרוזי בגליל , שנוסד בראשית המאה ה , 11 עדיין קיים עד היום .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור