פעילות פוליטית־מפלגתית

פעילות פוליטית מפלגתית במהלך שנות ה 20 של המאה ה 20 התגבשו שני מחנות בציבור הערבי בארץ ישראל : המחנה שתמך בוועד הפועל הערבי , בראשותו של יושב ראש המועצה המוסלמית העליונה , שנקראו " מג'לסיין" או "חוסיינים ; " ומחנה האופוזיציה , שנקרא "אל מעארדה" — המתנגדים לוועד הפועל , למועצה המוסלמית העליונה ולחוסיינים , ובראשם משפחת אל נשאשיבי . עד תחילת שנות ה 30 היו אישים דרוזים בולטים קשורים עם החוסיינים . אך בעקבות רציחת אישים דרוזים בידי המורדים הערבים , שהיו מזוהים עם החוסיינים במהלך מאורעות , 1939-1936 פיתחו הדרוזים קשרים גם עם האופוזיציה , בעיקר עם פח'רי עבד אל האדי . על אף קשריהם של כמה אישים דרוזים עם החוסיינים , הם לא השתתפו במאורעות , 1929 אלא חלקם פעלו במישור הדיפלומטי וההצהרתי . הבולט ביניהם הוא עג'אג' נויהד' מלבנון , שכיהן כמזכיר המועצה האסלאמית העליונה בשנים , 1932-1922 ובשנים 1934-1932 היה ממייסדי מפלגת "אל אסתקלאל" ומפעיליה , שפרשו מן ה"מג'לסיין" בראשותו של עוני עבד אל האדי , וחרטו על דגלם את סיסמת הפאן ערביות ואת המטרות הבאות : ( א ) עצמאות מוחלטת לארצות ערב ) ; ב ) אחדות ארצות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור