לוח 4 דרוזים בתחום שיפוטן של מועצות מקומיות מאז 1946