הדרוזים בממשל המקומי

הדרוזים בממשל המקומי זמן קצר לאחר הכיבוש הבריטי החלו שלטונות המנדט בכינון הממשל המקומי בכפרים . ב 1921 פורסם n , "Local Councils ordinance" שבו הוסמך הנציב העליון לצוות על הקמת מועצות מקומיות לשכונות עירוניות , לכפרים גדולים או לקבוצות כפרים , ולכלול בצו את הרכב המועצות וסמכויותיהן . נקבע שהמועצות יהיו גופים משפטיים שיהיו רשאים , באישור הנציב , לקבל הלוואות , להטיל מסי עזר , וכדומה . סמכויות המועצות המקומיות הורחבו ב 1927 והושוו בתחומים אחדים לאלה של המועצות העירוניות . ב 1941 פורסם חוק מורחב בעניין זה , ומושל המחוז נקבע כמוסמך להמליץ על הקמת מועצה מקומית , למנות את חבריה עד לבחירות או לפזרה . אל ראמה , שמספר תושביו היה , 1 , 600 היה אחד הכפרים הראשונים בנפת עכו שנהנה מחוק זה . באוקטובר 1922 פירסם הנציג "צו להקמת מועצה מקומית באל ראמה . " הצו קבע שהמועצה תכלול יושב ראש , סגן ושבעה חברים , שייבחרו בבחירות פומביות באסיפה כללית בכפר מבין תושבי המקום אשר להם נכסי דלא ניידי או רכוש אחר שערכו לפחות מאה לא"י . מושל המחוז הוסמך למנות את היושב ראש או להניח לו להיבחר . נקבע שהמוח'תאריס ייכל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור