לוח 3 ההרכב הכלכלי והמקצועי של הדרוזים בארץ־ישראל בתקופת המנדט