תמורות דמוגרפיות

תמורות דמוגרפיות בתקופת השלטון הבריטי נערכו מפקדי אוכלוסין בארץ ישראל שלוש פעמים : במפקד שנערך ב 22 באוקטובר 1922 נמנו 7 , 028 דרוזים מתוך 757 , 182 נפש 0 . 92 % ) מכלל האוכלוסייה , ( במפקד ב 18 בנובמבר 1931 נמנו 9 , 148 דרוזים מתוך 1 , 033 , 314 נפש , ( 0 . 88 % ) ובמפקד ב 1 באפריל 1945 נמנו 14 , 858 דרוזים , יחד עם "אחרים , " מתוך 1 , 810 , 037 נפש ' . ( 0 . 82 % ) הירידה בשיעור הדרוזים באוכלוסיית ארץ ישראל המנדטורית מכ 1 % ל 0 י 0 . 89 נבעה בעיקר מן הגידול בשיעורם של היהודים בין כל העדות בארץ ישראל בעקבות עליית היהודים לארץ ישראל בשנים אלה , מ 11 % בשנת 1922 ל 31 % בשנת . 1948 בתקופת המנדט התגוררו רובם המכריע של הדרוזים בשמונה עשר כפרים : באחד עשר כפרים ישבו דרוזים בלבד ; בשבעה כפרים חיו יחד עם בני עדות שונות , בעיקר מוסלמים of statistic 1936 , 1947 1948 . Current Statisticsof Palestine , 1931 p . l ; Palestine-village statistics , 1945 ( Jerusalem 1 946 ) ch 5 p . 141 ; Palestine Palestine and Transjordan , 2 nd ed ., London , Macmillan 1930 ; Palestine Officeof Statistics ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור