מבוא

מבוא המאמר סוקר היבטים שונים בחיי האוכלוסייה הדרוזית בתקופת שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל . הסקירה מקיפה את התמורות שחלו בחיי הדרוזים מהיבטים שונים - דמוגרפיה , הבעלות על הקרקע , ההתפלגות בתחום התעסוקה , אופן ייצוג הדרוזים בממשל המרכזי ובממשל המקומי . כמו כן נסקרים ניסיונם של הדרוזים לזכות באוטונומיה שיפוטית בדיני אישות , הפעילות הפוליטית מפלגתית המצומצמת שלהם , ולבסוף ניסיונותיהם להקים ארגונים חברתיים תרבותיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור