פרק 4 הדרוזים בארץ־ישראל בתקופת המנדט (1948-1918)

פרק 4 הדרוזים בארץ ישראל בתקופת המנדט ( 1948-1918 ) רג'א פרג'  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור