שלבי ההתיישבות

שלבי ההתיישבות קביעת תאריך אחד ומדויק להתיישבות הדרוזים בארץ ישראל הוא דבר בלתי אפשרי , כי לא די בידיעות העומדות לרשותנו . אנשי המקום אינם יודעים דבר על מועד התיישבותם , וספק אם אפשר לסמוך על הערכותיהם . לדברי בורקהרט , כל השואל אותם על זמן התיישבותם מקבל את התשובה "מן קדים" - לפני זמן רב . החוקרים המעטים שניסו לברר שאלה זו נתקלו בשתי מסורות סותרות : ( א ) לפי התורה שבעל פה , המקובלת בקרב בני העדה , הדרוזים יושבים בארץ מאז ייסוד הדת בשנה ; 1017 ( ב ) לפי מסורת המקובלת כמוכחת והיסטורית יותר , הדרוזים התיישבו בארץ ישראל לא לפני שלטונם של האמידים הדרוזים מבית מען בחלקה הצפוני של ארץ ישראל ( עד הכרמל . ( בהעדר מקורות היסטוריים מהימנים לא ניתן להכריע בין שתי המסורות האלה , והחוקרים מציגים את שתיהן . לפי הידיעות שבידי , ניתן להוכיח את אמיתותן של שתי המסורות האלה — שכן ההתיישבות לא בוצעה בבת אחת ולא במועד אחד , אלא בשלושה שלבים בזמנים שונים : א . תקופת ייסוד הדת ;( 1046-1017 ) ב . תקופת שלטון האמידים מבית מען על צפון ארץ ישראל במאות ה 16 וה ; 17 ג . גלי הגירה תדירים במשך 300 השנים האחרונות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור