תאריכים חשובים בתולדות הדרוזים

תאריכים חשובים בתולדות הדרוזים 909 תחילת שלטון הפאטמים בצפוךאפריקה ( תוניס 1021-996 . ( שלטונו של הח'ליף הפאטמי אל חאכם באמר אללה במצרים . 1021-1017 תקופת ההתגלות ( הכשף 1043-1017 . ( תקופת הפצת הדת . מאה 1516-12 שלטון בית תנוח 1187 . ' קרב חטין — הדרוזים נלחמו נגד הצלבנים . 1260 קרב עין ג'אלות - הדרוזים נלחמו לצד הממלוכים נגר הטטרים . 1479-1417 ימי חייו של שיח' ג'מאל אל דין עבד אללה אל תנוח'י ( א לאמיר אל סיד 1697-1516 . ( שלטון בית מען . 1644-1516 שלטונו של פח'ר אל דין אל מעני הראשון . 1635-1586 ימי חייו של פח'ר אל דין אל מעני השני . 1860-1697 שלטון בית שהאב . 1711 קרב עין דארה בין התנוח'ים והשהאבים ( קיס ) ובין המענים ( ימן . ( הפלג הימני הובס ובעקבות זאת הגיעו דרוזים מלבנון גם לארץ . סוף מאה 18 הכינוי ג'בל אל דרוז ( הר הדרוזים ) הועתק מהר הלבנון להר חוראן שבסוריה . 1860-1840 מלחמת האזחרים בין הדרוזים לנוצרים — המתנים בלבנון ( פתנה 1927-1925 . ( המרד הדרוזי נגר הצרפתים בראשות סלטאן ( באשא ) אל אטרש שנפטר בשנת . 1982 1951 מותה של נז'ירה ג'נבלאט , אמו של כמאל ג'נבלאט ומנהיגת הדרוזים ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור