מבנה השלטון בלבנון

מבנה השלטון בלבנון בשנת 1932 ערכו השלטונות הצרפתיים מפקד אוכלוסין , שלא שיקף את הרכבה של האוכלוסייה . בהשפעה מרונית נקבע שבמדינה יש רוב מרוני . בהתאם לכך הופקדו רוב המשרות הבכירות , לרבות הנשיאות , בידיהם . דבר זה עוגן באמנה לאומית בשנת . 1943 ( eds . ) , Lebanon : A Historyof Conflict and Consensus , London , 1988 . "Two Market Towns of Mount Lebanon during the Civil war of 1869 , " in : Nadim Shehade and Dana Haffar Mill Longrigg , S . H ., Syria and Lebanon under French Mandate , London , 1958 ; Fawas L ., Zahle and Dayr al-Qamar : Khalaf , Samir , Syria and the French Mandate , The Politicsof Arab Nationalism , 1920-1945 , Princeton , 1987 . 17 בבחירות שנערכו בשנת 1941 נבחר לפרלמנט כנציג הדרוזים האמיר מג'יד ארסלאן , והופקד בידיו תיק הביטחון בממשלה בראשות המנהיג המוסלמי ריאד סולח . בשנת 1943 פרץ ריב בין הממשלה לבין שלטונות המנדט בנושא האמנה הלאומית . כוחות צרפתיים עצרו את נשיא המדינה , את ראש הממשלה וכמה שרים והקימו ממשלה אחרת . מג'יד ארסלאן , שר ההגנה , שנעדר מביירות , לא נעצר . הו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור