מאורעות הדמים - 1860

מאורעות הדמים 1860 - מאורעות אלה אמבם לבשו אופי עדתי , אך היו להם גם סיבות חברתיות ומעמדיות . הם התחילו לאחר שכפריים מרונים תקפו שלושה נוסעים דרוזים והרגו אותם . מיד פרצו מהומות בכל אזור השוף , ביירות וצפון לבנון . עשרות אלפי אזרחים נהרגו משני הצדדים , כפרים שלמים נחרבו , וההרס היה רב . במאורעות אלה הייתה ידם של הדרוזים על העליונה , משום שקיבלו עזרה מהר הדרוזים . אפשר לסכם את הסיבות למהומות כדלקמן : א . מאבק על השלטון . הדרוזים שלטו בלבנון כשמונה מאות שנה . הם נתנו מקלט לנוצרים ופתחו את שערי לבנון לפניהם , עזרו להם להקים כנסיות ומנזרים , איפשרו להם חופש דת מוחלט . לראשונה בתולדות שלטון האסלאם הורשו הנוצרים לשאת נשק . בהשפעת המעצמות התחזקו הנוצרים אך הם לא רק ביקשו שלטון עצמי , אלא פעלו לגירוש הדרוזים מלבנון . מובן שהדרוזים לא היו מוכנים לקבל מצב עניינים זה , וההתמרמרות שהצטברה במשך שנים פרצה כאשר החלו המאורעות . ב . סיבות כלכליות . הכנסייה המרונית חלשה על רבע מן האדמות החקלאיות בלבנון . בשטחים אלה התרכז גידול המשי הטבעי באזור . במחוז הנוצרי פרץ בשנת 1857 מרד איכרים נוצרים נגד הפיאודלים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור