חלוקת לבנון - 1843

חלוקת לבנון 1843 - ההסדר החדש קבע שלבבון תחולק לשני אזורים — דרוזי ומרובי , והגבול ביביהם יהיה דרך ביירות-דמשק ; כל מושל מקומי התחייב לשמור על אזור שלטונו ושניהם יסורו למרות מושל צידון . למושל האזור הצפוני , המרוני , מובה האמיר חיידר אבו למע - מרובי ממוצא דרוזי ; למושל האזור הדרומי , הדרוזי , מונה האמיר אחמד ארסלאן . הסדר זה בתקל בקשיים רבים , כי האוכלוסייה בשבי האזורים האלה לא הייתה הומוגביה . גם בחירת המועמדים לא הייתה מוצלחת . האמיר ארסלאן במבה עם הפלג היזבקי בעוד שרוב הדרוזים באזור הדרומי היו אוהדי הפלג הג'ובבלאטי . באזור הצפוני התקוממו מבהיגי הדת המרובים בגד בחירתו של מושל ממוצא דרוזי . השלטובות ביסו לבחון הצעות חדשות לשיפור המצב , אך כל ההצעות בדחו על ידי אחד הצדדים . בשבת 1845 פרצו שוב מהומות דמים בין הדרוזים למרובים , רבים נהרגו והקונסולים הזרים באלצו להתערב . מושל ביירות הוחלף והשלטובות העות'מאביים שיגרו לאזור את שר החוץ שכיב אפברי לטפל במשבר . השר החליף את המושלים , אם כי בחר באחרים מקרב אותן משפחות . ליד כל מושל הקים מועצה מייעצת , שיוצגו בה כל העדות . באותה עת מובה הפטריארך...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור