ההתנגשות בין דרוזים למרונים בלבנון, 1861-1842

ההתנגשות בין דרוזים למרונים , 1861-1842 הנוצרים המרונים בלבנון חיו בעבר בצפון המדינה ובתורכיה . הם היו איכרים זעירים ובעלי מלאכה . מאחר שלא נמנו עם הכנסייה המזרחית הם נרדפו על ידיה ומצאו מקלט בטוח בקרב הדרוזים באזור ביירות והרי השוף . במשך הזמן התרכזו באזור זה אלפי מרונים וגם נוצרים אחרים . תחילה עבדו כאריסים אצל הפיאודלים הדרוזים , אך במשך הזמן רכשו אדמות משלהם . עם גבור מעורבותן של מעצמות המערב באזור , שהתבטאה במשלוח מיסיונים ופתיחת קונסוליות בביירות , החלו הנוצרים להתחזק ולרכוש השפעה . משפחת שהאב , שהתנצרה באמצע המאה ה , 18 עודדה נוצרים רבים לבוא ללבנון . בשיר השני ביטל כמעט כליל את המבנה הפיאודלי שהנהיגו השליטים הדרוזים מבית תנוך ומבית מען במשך מאות שנות שלטונם בלבנון , העניש מנהיגים דרוזים רבים , נישל אותם מאדמותיהם . 2 vols London , 1786 ( translated from the French ) Essai Historique et Critique , Paris , 1933 ; Volney , M . C . F ., Travels through Syria & Egypt in the years 1783-1785 , Aouad , Ibrahim , "Le Droit prive de Maronites au temps des Emirs Chihab ( 1841-1967 ) , d ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור