שלטון בית תנוך

שלטון בית תנוך מוצאם של רוב שבטי הדרוזים , החיים בימינו בעיקר במזרח התיכון , הוא בחצי האי ערב . בעבר הרחוק נמנו שבטיהם עם שני פלגים עיקריים : קיס וימן . הפלג הקיסי כלל שבטים שמקורם בצפון חצי האי ערב , ואילו הפלג הימני כלל שבטים שמקורם בדרום חצי האי ערב , בתימן . לחלוקה הזאת היתה משמעות בתקופת רגיעה והיא התבטאה בעת מאבקים על משרות ועמדות כוח . אולם בתקופת מלחמה או מצוקה היו שני הפלגים מתאחדים ופועלים יחד . Springling , M ,. "The Berlin Druze Lexicon" , American Journalof Semitic Languages , 56 ( 1939 ) . . 9 אל אנטאכי , יחיא בן סעיד , תאריח , ' ביירות . 1909 אל חלבי , ג'ובראיל " , תעלים אל דיאנה אל דרוזיה' ( עקרונות האמונה הדרוזית ) ( כתב יד שלא הודפס . ( תקי אל דין , עבד אל ע'פאר , כתאב אל נוקט ואל דואיר , ליבזג . 10 . 1902 אבן יחיא , צאלח , תארידו , ' ביירות . 1961 השבטים ששלטו בחברה הדרוזית במשך מאות שנים היו התנוכים , שנמנו עם הפלג הקיסי , והמענים שנמנו עם הפלג הימני . בתקופה הטרום אסלאמית ישבו שני השבטים האלה בעיראק . כאשר החלו כיבושי האסלאם לחמו בני השבטים יחד עם המפקדים המוסלמים ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור