מהמחקרים והתגליות בירושלים בשנים האחרונו...

מהמחקרים והתגליות בירושלים בשנים האחרונות המרחב החקלאי סביב ירושלים בשנים האחרונות נתרבו העדויות להתיישבות חקלאית צפופה במרחב העוטף את ירושלים . כפר שגודלו 50 דונם התגלה בעמק רפאים , למרגלות שכונת גבעת משואה וקרוב אליו כפר שהיה במתחם שעליו עומד היום קניון מלחה . ראשיתם של הכפרים ברבע האחרון של האלף השלישי לפנה '' ס . לאחר הפסקה של למעלה מאלף שנה , הם שבו ויושבו בתקופת הברונזה התיכונה ( בערך במאה ה 17 לפנה '' ס . ( מאותה תקופה יש עדויות גם על יישוב חקלאי בעין יעל , בפסגת זאב , בנחל זמרי בחדשה ובגבעון . כל אלה מצטרפים לתמונה יישובית שמרכזה היה אולי בירושלים המבוצרת . מפעל המים בעיר דוד — מערכת פיר וורן השלמה לעמי : 55 הפתעה של ממש בהבנת התפתחותה של ירושלים הקדומה נכונה לחופרים _במדרץ המזרחי של עיר דוד בסמוך למעיין הגיחון ובמערכת פיר וחץ _nnn . _rpyfnp עד לשנים האחרונות סברו רוב החוקרים שמערכת פיר וחץ יצרה עבור תושבי העיר גישה מוסתרת אל מי המעיין , הנובעים מחוץ לחומה , בשעת מצור . החוקרים הניחו כי המערכת הותקנה במהלך תקופת הבית הראשץ וכללה מנהרת גישה _nn _rpypp שהוליכה מתוך חומות העי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים