מפת ירושלים — איור שיצורף לתיאור עלייתו לרגל של הבישוף הצרפתי ארקולף בשלהי המאה השביעית