המקורות להכרת ירושלים

המקורות להכרת ירושלים תיאור ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה יהיה כעין מעשה פסיפס ולא תמונה שלמה . כפי שאפשר לציירה ביחס לערי המטרופולין של האסלאם . אבני הפסיפס המתארות את העיר , מתבססות על המקורות הכתובים של המוסלמים , הנוצרים והיהודים , וכמו כן על הממצא הארכיאולוגי . מעטות הן העדויות למאורעות , שהועלו על הכתב סמוך לזמן התרחשותם . חלק ניכר מהמקורות שבידינו מאוחרים במאות שנים מן האירועים אותם הם מתארים . המקורות המוסלמיים להכרת ירושלים אנו נעזרים במקורות מוסלמיים מהספרות הדתית , הספרות ההיסטורית , ספרי גיאוגרפיה ותיאורי מסעות . אלו גם אלו באים לשרת תפיסות ונושאים החשובים לאסלאם , ולא לתאר את תולדות העיר כמטרה בפני עצמה . בספרות המוסלמית הדתית מצויות בחדית' התייחסויות בדרך אגב לירושלים . חדית' מלשון "חרש . " מסורות אודות מוחמד , או אימרות שיוחסו לו ולחוג מקורביו . המסורות הועברו בעל פה מדור לדור ומשקפות את התפתחות האסלאם  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים