התקופה המוסלמית

התקופה המוסלמית במשך מאות השנים של השלטון הביזנטי היתה ארץ ישראל מיושבת בצפיפות , אדמתה מעובדת ועריה פורחות . כפי שלמדנו , הקנתה האימפריה הביזנטית לארץ מעמד מיוחד , בשל היותה ערש הנצרות ומקום האתרים המקודשים לנצרות . עם הכיבוש המוסלמי איבדה הנצרות את מעמדה כדת המדינה בארץ-ישראל , בסוריה , במצרים ובצפון אפריקה . דת חדשה ותרבות חדשה כבשו להן בהדרגה את מקומן במרחב .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים