מטבע שנטבע לכבוד הקמת איליה קפיטולינה. עליו מבנה דמוי מקדש. רמז למקדש יופיטר על הר־הבית. במרכז האלים הקפיטוליניים: יופיטר במרכז, יונו מימינו ומינרווה משמאלו. הכתובת: "קול[וניה] איל[יה] קפ[יטולינה]