מוסדות בירושלים כמרכז לאומה

מוסדות בירושלים כמרכז לאומה הסנהדרין בלשכת הגזית שבבית המקדש ישב המוסד המרכזי של העם היהודי — הסנהדרין . הסנהדרין בימי בית שני שימשה כמוסד המחוקק , השופט והאחראי לאורחות החיים היהודיים . רק הסנהדרין כבית דין של שבעים ואחד היתה רשאית להוציא לפועל דיני נפשות . זקן ממרא , שדינו מוות . מעלין אותו לבית דין הגדול שבירושלים ומשמרין אותו עד הרגל . וממיתין אותו ברגל שנאמר : וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד ( משנה . סנהדרי ן יא , . 0 בין החוקרים חלוקות הדעות באיזו _rmn היתה הסנהדרץ גם מוסד פוליטי , ולא רק הלכתי . הסנהדרין שימשה גם כמוסד הלימודי העליון . חכמי הסנהדרץ , שראו בלימוד התורה ערך מרכזי , למדו ולימדו את הלכות התורה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים