שבר כלי ועליו חרות ־קרבן־. ייתכן ושימש להבאת מנתה לבית המקדש