שלהי ימי בית־שני

שלהי ימי בית שני כיבוש ירושלים הביא לאובדן הריבונות והחירות היהודית ולראשיתו של שעבוד ממושך לאימפריה הרומית . חומות ירושלים נותצו , והממלכה החשמונאית חוסלה בעקבות מריבות פנימיות שהביאו למעורבות הרומית . _ארץ ישראל איבדה את לכידותה כמדינה אחת וחולקה על ידי גביניוס נציב סוריה לחמישה מחוזות . מחוז יהודה הצטמצם לאזור הגיאוגרפי של יהודה ודרום שומרון , שהיתה בו אוכלוסייה יהודית בלבד . ירושלים הפכה למדינת חסות , שנציב סוריה מונה כאחראי עליה . לתושבי העיר היתה א וטונומיה פנימית בהנהגת כוהן גדול , אתנרך — ראש העם , מנהיג וראש לכלל היהודים באימפריה הרומית . בשאר שטחי ארץ ישראל חזרו ערי הפוליס למעמדן הקודם , ותושביהן שגוירו או גורשו _על ידי מלכי בית חשמונאי , שבו לאורח חיים הלניסטי . השלטון הרומי ראה בערים ההלניסטיות _בנות ברית , בעוד ירושלים היתה מעתה בירה כנועה המעלה מסים לאימפריה הרומית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים