החברה בירושלים

החברה בירושלים אין החברה בירושלים בראשית ימי החשמונאים כבאחריתם . שחרור ירושלים הביא לשינויים חברתיים גדולים . משפחות האצולה הכוהנית המתייוונת , כמשפחת בילגה , שמנלאוס המתייוון השתייך אליה , איבדו את מעמדן . משפחת בני משמר יהויריב היא מעתה המשפחה שבניה משמשים בכהונה הגדולה ובראשות המדינה . חלקים נוספים של השכבה העליונה של הכוהנים הצטרפו למרד החשמונאי ועתה השתלבו בהנהגת המדינה . שתי הקבוצות הגדולות בחברה היהודית בירושלים היו הצדוקים והפרושים . הצדוקים . בני המעמד הגבוה בעיר ורבים מביניהם היו כנראה כוהנים . שכבה זו , שמילאה תפקיד מרכזי בחיי החברה , היתה גם השכבה המושפעת מאורח החיים ההלניסטי . לשכבה זו הלכו והתקרבו החשמונאים . עדות להשפעת ההלניזציה ניתן לראות באימוץ שמות יווניים . בין שמות הכוהנים בתקופה החשמונאית מופיעים שמות כאלכסנדר , אריסטובולוס , דוסתיאוס , תלמי ויסון . עדויות נוספות להשפעות ההלניסטיות על שכבה זו נמצאו בממצאים הארכיאולוגיים . קבר _בני חזיר הכוהנים , המצוי בנחל קדרון , נחצב בהשראת סגנון הלניסטי . קבר זה מתוארך למאה השנייה לפנה"ס , ראשית ימי החשמונאים . לשלהי התקופה הח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים