ירושלים בשלטון בית סלווקוס

ירושלים בשלטון בית סלווקוס בשנת 200 לאחר הנצחון על בית תלמי בקרב הבניאס , עברה ארץ ישראל לשליטת הסלווקים ומלכם אנטיוכוס השלישי . בעקבות כיבושה של ירושלים ניתן מטעם המלכות _כתב זכויות , המאשר את האוטונומיה הפנימית של היהודים . לפניכם המבוא לכתב הזכויות , ממנו עולה כי ירושלים נפגעה במהלך הקרבות שהיו בין בית תלמי לבית סלווקוס . הואיל והיהודים גילו את התלהבותם כלפינו , למן הרגע שבו דרכנו על אדמתם וכשבאנו לעיר ערכו לנו קבלת פנים מזהירה , יצאו לקראתנו עם מועצת הזקנים , סיפקו בשפע צידה לאנשי הצבא ולפילים ושיתפו אתנו פעולה בסילוק אנשי הצבא המצריים אשר במצודה — מצאנו גם אנו לראוי לגמול להם כמעשיהם ולקומם את עירם שסבלה קשה ממאורעות המלחמה ולישבה על ידי מה שכל פזוריה שוב יתקבצו אליה ( יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים , _יב . ( 139-138 8 יי גוטמן , ערכו ההסטורי של ספר חשמונאים גי , אשכולות , ג ( תשי"ט , ( עמי . 4 »  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים