ירושלים עיר המקדש — מרכז ליישות היהודית

ירושלים עיר המקדש — מרכז ליישות היהודית אין לנו ידיעות על מספר תושבי ירושלים בתקופה זו . לפי חישוב צפיפות המגורים בערים עתיקות , היה מספר תושבי ירושלים בתחומיה המצומצמים כ 4 , 800 נפש בלבד . אך אין ספק שירושלים הולכת ותופסת את מקומה כמרכז הולך וגדל ליישות היהודית בארץ ישראל כולה , וכבירה לפחוות "יהד" — האוטונומיה היהודית במסגרת השלטון הפרסי . בבירת הפחווה ישב הפחה , ולרשותו עמד צבא לשמירת הבטחון החיצוני והפנימי . הפחה היה האחראי לגביית המסים ולמינוי הפקידים , נציגי השלטון . לפניכם ממצאים _נומיסמאטיינז מתקופת השלטון הפרסי ודיון במשמעותם . נסו להסביר מה ניתן ללמוד מהממצא ומפרשנותו של ההיסטוריון על מעמדה של ירושלים בתקופה זו . המטבעות כולם קטנים מהמקובל באימפריה הפרסית ונטבעו כנראה בירושלים _על ידי האוטונומיה היהודית . באיורים שעליהם ניכרת השפעה יוונית . על משמעות הטביעה מעיר אפרים שטרן : מטבעות אלה מתחילים להופיע כנראה ביחד עם החותמות , או זמן קצר לאחריהן , משלהי המאה החמישית ואילך , אולם רובם שייכים לעשורים האחרונים של התקופה הפרסית . תופעה זו מיוחדת במינה , ודומני כי זהו אחד המקרים שב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים