שיקום החיים בירושלים

שיקום החיים בירושלים עליית עזרא בשנת * 458 לפנה"ס עלה "עזרא הסופר" מבבל לירושלים , ועמו קבוצה של כ 5 , 000 נפש . יש בין החוקרים הרואים בעלייה זו סימן לרוח חדשה של התעוררות יהודית לאומית , שאחד מביטוייה היה השאיפה לשוב לציון ולשקם את חומות ירושלים . עזרא ידע שבירושלים חסרה הנהגה חזקה , ושאף להתמודד עם התופעה של התגברות השפעתם של עמי הארץ על דמותה היהודית של העיר והתנהגות תושביה . עזרא עלה לירושלים כמנהיג , ובידו כתב מאת המלך ארתחשסתא : יב . ארתחשסתא מלך המלכים . לעזרא הכוהן , סופר הדת של אלוהי השמים ... ועתה יג . ממני ניתן צו שכל מתנדב במלכותי מעם ישראל . וכוהניו והלוויים , ללכת לירושלים עמך — ילך ! . t כלעומת [ מאחר ] שמלפני המלך ושבעת יועציו שלוח [ אתה ] לבקר [ לפקח ] על יהודה ועל ירושלים בדת אלוהיך אשר בידך ; טו . ולהוביל כסף וזהב , אשר המלך ויועציו התנדבו לאלוהי ישראל , אשר בירושלי " משכנו . טז . וכל כסף וזהב אשר תמצא בכל מדינת בבל , עם התנדבות העם והכוהנים , המתנדבים לבית אלוהיהם אשר בירושלים . . r כלעומת זה [ עליכן ] מהר [ מייד ] תקנה בכסף הזה פרים , אילים . כבשים ומנחתם ונסכיהם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים