"כתובת הגליל" של כורש. בכתובת זו מפורטת מדיניותו של כורש המתירה לעמים שונים לחזור למולדתם