התקופה הפרסית

התקופה הפרסית עם נפילת הארץ בידי הפרסים נפתחה תקופה חדשה בתולדות _ארץ ישראל וירושלים . ירושלים שנהרסה ונשרפה על ידי הבבלים , עמדה בחורבנה עשרות שנים עד שהחלו ראשוני החוזרים בשיבת ציון לפקוד את חורבותיה . שנות השלטון הפרסי מסיימים את התקופה המקראית בתולדות עם ישראל ועם זאת הם ימי הראשית לתקופת הבית השני — בית המקדש בירושלים — אבן שואבת לבני האומה המלכדת את תפוצותיה . חזון נבואי , זכויות פוליטיות מעוגנות ומאמצי השבים אל העיר חוברים ומסייעים להתפתחות ובניין העיר החרבה — מרכז וסמל לעם היהודי . בעקבות עלייתו של כורש למלוכה בפרס , בשנת , 559 משתלטת פרס על אשור ובכך באה לסופה האימפריה הבבלית . מלכה האחרון של בבל , נבונאיד , לא היה אהוד בארצו , ולכן משהגיע כורש לבבל בשנת , 539 הוא התקבל באהדה _על ידי נתיני האימפריה ובכלל זה היהודים . כורש ירש את האימפריה הבבלית , ובכללה גם את _ארץ ישראל . בנו כמבוזי ( 522-530 ) הרחיב את תחום האימפריה בכבשו את מצרים , ומאז השתרעה האימפריה הפרסית "מהודו ועד כוש . " פרסים נזכרים בכתובות אשוריות כשבטים שהוגלו ויושבו מזרחית לעילם , אזור הנקרא פךס בתחום פרס של ימינו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים