המציאות והשתקפותה בארכיאולוגיה ובמקרא

המציאות והשתקפותה בארכיאולוגיה ובמקרא אנו יודעים הרבה על חיי היום יום בארץ ישראל בתקופת המקרא , על חיי המשפחה והחברה , על סדרי החוק והמשפט , על המלאכות והפרנסה ועל התרבות וחיי הדת . מידע זה נכון גם לגבי החיים בירושלים , אם כי חשיבותה וגודלה ביחס לערים אחרות ( בחל ק מהתקופה הנידונה ) עשויים לשוות אופי שונה במקצת לחיי _היום יום בה . כך , למשל , יש להניח כי פערים חברתיים שהיו קיימים גם בערי השדה , היו בולטים יותר בירושלים , שבה התרכז בתקופות מסוימות עושר רב . ישעיהו , בנבואה המופנית ל"בנות ציון" ( ג טז-כו , ( מונה רשימה ארוכה ומפורטת של תכשיטים ובשמים . ספק אם ניתן היה למצוא את כל הפריטים המופיעים בה גם בערי השדה . נעסוק בארבעה נושאים הקשורים במציאות היום יומית בירושלים ! הספקת המים , החומות , הקבורה וחיי הדת . חלק מן הנושאים הוזכרו כבר בפרק הקודם תוך כדי תיאור הרצף ההיסטורי . פרטים והיבטים נוספים של חיי היום יום בתקופה זו נדונו בספרות המחקר המוקדשת לנושא . מים בירושלים מקורות מימ בירושלים המקראית . ביסוסה של עיר והתפתחותה ייכונו , רק אם תישען על מקורות מים זמינים . בחלק הקודם ביארנו את ח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים