שריד של בנייה מפוארת, אולי בנייה ממלכתית, שנמצא ברמת רחל