התקופה הכנענית ( תקופת הברונזה) 1200-3200 לפני הספירה