פרק 39 המטרה הלאומית ‑ לעצור את האיום האיראני

בית הנבחרים, עם ראש הסי ‑ איי ‑ אי, ראשי איפא"ק ועם כל הגורמים שיכולים להשפיע בנושא . החלטנו לפעול גם מודיעינית וגם הסברתית, ולקיים אחת לחודש ישיבת מעקב, בראשותי, אחרי התפתחות הפרויקט האיראני והפעולות שנעשות בכל התחומים הנזכרים לעיל, עם דוח מפורט לראש הממשלה . במשך כל תקופת שירותי כשר הביטחון הנושא לא ירד מסדר היום . יש תחומים שהיו בהם הישגים ולא נפרט אותם, ויש תחומים שבהם נותרו פערים בין מה שרצינו שיקרה לבין מה שקרה בפועל, ושאלנו את עצמנו ללא הרף כיצד ממשיכים בכל העוצמה והתנופה הנדרשות, כדי לצמצם את הפערים הללו במהירות האפשרית . בפגישה שקיימתי בירושלים עם שר החוץ הרוסי איגור סרגייב, בנוכחות ראש אמ"ן, אלוף משה יעלון, הצגתי בחומרה את מעורבותה של רוסיה בסיוע לאיראן בתחום פיתוח טילי הקרקע ‑ קרקע והנשק הלא קונבנציונלי : סיוע במדענים, באמל"ח, בצורה ישירה ועקיפה . השר הרוסי רתח מזעם, ואילו אני פניתי אליו בשקט ואמרתי : "אנחנו מדברים על עובדות ולא על השערות . בידינו חומר רב המאשר בוודאות את מה שאני אומר . מטעמים מובנים לא נוכל לפרט, אבל אם תרצה, נציג לך את שמות החברות והמדענים הרוסים הפועלים ב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)