קראו בכותר - בעד עמי ולמען ארצי : לוחם, מפקד, מנהיג