פרק 34 תוכנית רב שנתית לצה"ל

אחת לשבוע, ביום חמישי, הוצגו בפנַי מבצעים וגיחות לאישור, ובהתאם לצורך הם הוצגו לראש הממשלה ביום שישי או ראשון, ומבצעים שהיה צורך באישור הקבינט ‑ הוצגו לקבינט או לפני ישיבת הממשלה או אחריה .    במשך שלוש שנותי במשרד הביטחון פעלתי להסדרת מערכת היחסים בין לשכות שר הביטחון והרמטכ"ל . במשך שנים צה"ל נבנה כך, שהפעילות ורוב המשאבים לכך נמצאים בידי צה"ל, ואילו בידי משרד הביטחון נמצא המנגנון לגבות, לרכוש, לייצר ולהצטייד, ולתת בידי צה"ל את האמצעים הנדרשים למילוי ייעודו . ההחלטות מתקבלות במשרד הביטחון, בדרך כלל בתיאום ובשילוב צה"ל, בדגש על אגף התכנון והיועץ הכספי לרמטכ"ל ‑ כפוף הן לרמטכ"ל והן לשר הביטחון . ישנן לעתים מחלוקות, הן בתחום בניין הכוח והן בתחום הפעלת הכוח, והדרך הנכונה היא בעבודת מטה מתואמת ומשולבת . במשך השבוע מתקיימות פגישות עבודה בין השר לרמטכ"ל, ובין שני המטות . ישנם דיונים רבים ומגוונים בשלל נושאים בנוכחות אנשי משרד הביטחון, צה"ל וגורמי ביטחון נוספים . אם היו מחלוקות, או החלטות שלא בוצעו כראוי, ובדרך כלל הן כאלו שנבעו ממצוקות תקציב, ממש כמו בכל מערכת אנושית, הדברים טופלו בהידבר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)