פרק 16 התחלנו את הלחימה בראש הנקרה וסיימנו בביירות

   עם כניסתו של שרון לתפקיד נערך מפגש מפקדים בפיקוד צפון בנצרת . הוצגו לו תוכניות אפשריות לפעולה . אחת השאלות המרכזיות שהועלו היתה נוכחות הכוחות הסוריים בבקאע . התחככות עם הסורים בבקאע היתה יכולה להתפתח לחזית נוספת ‑ ברמת הגולן . היתה ציפייה כלשהי, בלתי מציאותית בעיני, שצה"ל יוכל לממש את יעדיו מתחת לחוטמם של הסורים בלי שאלה יגיבו . שלא יתערבו בנעשה, כאילו זה לא עניינם . ביקשתי את רשות הדיבור ואמרתי כי אין אפשרות להגיע ליעדים בלבנון ולתקוף בלי עימות עם הסורים, וכי אם נגזר עלינו עימות אז אולי כדאי להתחיל איתם בלבנון ולתקוף אותם מיד בהתחלה . נפגע בהם, אמרתי, נחליש אותם, ואז יהיה לנו יותר קל עם המחבלים, שנשענים על הכוחות הסוריים שבלבנון . נעניתי שסיבות מדיניות לא מאפשרות מהלך כזה ושייעשה מאמץ שלא להגיע לעימות עם הכוחות הסוריים אלא אם הם יתערבו . איך הם לא יתערבו ? הסתכלתי על המפות, ראיתי לאן החצים פונים . הם פנו לעומק בקעת הלבנון ולפאתי ביירות . ברור היה שיהיה עימות עם הסורים, הגם שבצורה מדורגת, קודם המחבלים בלבנון ‑ ואחר כך הסורים, מה שאכן קרה בפועל . ביום הרביעי למלחמה השמיד חיל האווי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)