4 מיתוס 'האם הטובה': אז מה כאן בעצם חדש?

אורטל סלובודין 46 ובכל זאת, כדי להבין כיצד השתרשה חוויית האשמה האימהית עמוק כל כך בחברה המערבית כדאי לאתר את שורשיה ההיסטוריים, הפוליטיים והכלכליים . עד התקופה המודרנית, המדינה והכנסייה ייחסו דווקא לאבות תפקיד מרכזי בגידול ובחינוך הילד, וספרי ההדרכה שנכתבו על ידי אנשי הדת הופנו לאבות בלבד . האבות קיבלו סמכות מוחלטת בגידול ילדים וזכו בחזקה עליהם במקרה של גירושים . השינוי בתפקידן של האימהות במשפחה החל רק באמצע המאה ה‑‑ 18 והגיע לשיאו במאה ה‑‑ ,19 כאשר התיעוש הגובר הרחיק את האבות מן הבית והותיר את האימהות במרכז הזירה החינוכית . כך, אימהות קיבלו יותר הכרה וזכויות מן הממסד . בהדרגה מערכת הרווחה באירופה ובארצות הברית הטילה על אימהות את האחריות להצלחה או לכישלון בגידול ילדיהן, ורוב ספרי ההדרכה הופנו אליהן ( אדר‑‑בוניס 2007 ) . בד בבד עם המהלכים הכלכליים‑‑פוליטיים הללו חל שינוי מעניין ביחסים בין אימהות לילדיהן : הם הפכו ליחסים רגשיים . נראה כי המודרניזציה של האימהות העלתה על נס את חשיבותה של האהבה האימהית להתפתחותו של הילד . הפסיכולוגית היונגיאנית שרי תורר ( 1994 Thurer ) מציעה שני הסברים היסט...  אל הספר
רסלינג