3 'האשמה היא מן האם': הקשר הסבוך בין אשמה ובין נשיות ואימהות

אורטל סלובודין 34 2009 . et al ) . צוות המחקר גילה שנשים בכל קבוצות הגיל חוו רגשות אשמה חזקים יותר במידה ניכרת מאשר גברים, אך נשים בנות 40 ‑ 50 היו אלו שדיווחו עליהם במידה הרבה ביותר . בגילים אלו, האשמה של נשים מקבלת מאפיינים ייחודיים, הנושאים אופי של חרדה ותוקפנות . בשונה מאשמה אמפתית, המבטאת צער כלפי אדם שפגענו בו, אשמה מהסוג החרד‑‑תוקפני קשורה יותר באי‑‑שקט ובתוקפנות עצורה . הממצאים הללו מעוררים שאלות חשובות בנוגע להתפתחות של אשמה אצל נשים וגברים לאורך החיים ובנוגע למשמעויות הפסיכולוגיות והחברתיות שאשמה נושאת עימה . מחקרים העוסקים בהבדלים מגדריים ברגשות אשמה מראים כי לא רק שנשים חוות רמות גבוהות יותר של אשמה, אלא שהן גם מועדות יותר לחוש אשמה במצבים שונים ( . Trotveits et al 2016 ) . אף על פי שקיים דמיון רב בין חוויית האשמה ובין הנטייה לחוש אשמה, קיים ביניהן הבדל חשוב : בעוד אשמה היא רגש מוסרי ובלתי נעים המתעורר במצבים שבהם הפרנו נורמה מסוימת, הנטייה לחוש אשמה היא תכונה אישיותית, הקשורה בסף נמוך יותר של התעוררות רגשות אשמה . אנשים או נשים בעלי נטייה אישיותית כזו ייטו לחוות אשמה גם כא...  אל הספר
רסלינג