אשמא: מסע אל שורשיה של אשמה אימהית

אשמא מסע אל שורשיה של אשמה אימהית אשמא הסדרה למגדר עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני חברי הוועדה האקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי ד"ר יותם חותם Guilty Understanding Guilt in Contemporary Motherhood Ortal Slobodin Gender studies series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Dr . Yotam Hotam Language Editor : Gili Tel Oren Graphic Design : Yael Nagar Cover Design : As We Design All Hebrew rights reserved by RESLINGPublishing, 2023 © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2023 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עריכת לשון : גילי תל אורן סדר דפוס : יעל נגר עיצוב עטיפה : As We Design www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6...  אל הספר
רסלינג