צדיק פוסטמודרני: קווים ראשונים לדיוקנו והגותו של הרב שג"ר

לוחות ושברי לוחות | 444 | להרחיב בלי לפרוץ גדר – בעקבות הקשב למצוקות התלמידים ובזיקה לתורת בית המדרש החסידי מצד אחד ולספרות כללית מצד אחר . זוהי תנועה אל עבר טיפוס 'אני' או 'עצמי' חדש, כזה שאינו דווקא הטיפוס בה"א הידיעה של הפוסטמודרניזם, אלא טיפוס שהפוסטמודרניזם 1 מאפשר . בכדי למקם את פרויקט ההוראה של הרב שג"ר על הרצף של מורים ומנהיגים מכל הדורות, ברצוני לשרטט בעזרת כמה מאפיינים עיקריים את פרויקט ההתגלות, לחדד את הקווים הנמתחים בין ראייה וקשב בחוויה המיסטית הטרנסצנדנטית, ומתוך כך להקביל בינה לבין חוויית ההוראה . לאחר מכן אשוב אל המיסטי ואדון באמונתו של הרב שג"ר ובעמדה המיסטית שהוא מציג . אפתח בשאלת ההתגלות . חוויית ההתגלות וחוויית ההוראה חוויית ההתגלות היא חוויית הפריצה אל הטרנסצנדנטי, ולעומת זאת חוויית ההוראה היא חוויה דיאלוגית וחוויית פנייה אל הזולת . ואולם, ככל ששני טיפוסי החוויות האלה – התגלות והוראה – נראים בלתי קשורים, יש ביניהם סוג של זיקה, הקבלה או קשר . בשני המקרים ישנו נמען, בשני המקרים ישנו מסר, ולעתים קרובות מה שנפרש בין אדם לאלוקיו בציר אנכי הוא הנפרש לאחר מכן בציר האופקי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר