מחלוקת וצמיחה

לוחות ושברי לוחות | 384 | ידועים דברי הרמב"ם בהלכות תעניות : מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור שנאמר 'על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות' ( במדבר י ) כלומר כל דבר שייצר לכם, כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו . ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב 'עונותיכם הטו' וגו' ( ירמיהו ה ) וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם . אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות הוא שכתוב בתורה 'והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי' ( ויקרא כו ) כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו 3 שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי . על פי הרמב"ם אנו מצווים להתחקות אחרי דרכי ה' בהיסטוריה, עלינו לעיין במאורעות הקשים, להתעמק בהם, ולהבין מתוכם את המסרים שהקב"ה שולח לנו . לדידו של הרמב"ם, יכולה הבנה זו להתרחש בשני ממדים . לפחות במקרה שלנו, מלחמת לבנון וההתנתקות, עולים מהם מסרים סותרים : הממד הראש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר