ציונות דתית בעולם פוסטמודרני

לוחות ושברי לוחות | 140 | היה רואה במענה זה התחמקות ואפולוגטיקה . הרב אונטרמן עצמו היה נחשד בעיניו לפוסק לא אותנטי, לא חרדי מספיק, שהרי בתודעת אותו בחור – כל הקנאי מחברו מקודש מחברו . אך הסיבה העמוקה יותר הייתה שבעייתו כלל לא הייתה נפתרת על ידי תשובה מסוג זה . מפני דרכי שלום, הכיצד ? ומה על ערך חיי הערבי ? האם – כפי שטענו נגד פסק הלכה זה – אין כאן אלא התחמקות חסרת כנות מהבעיה האמתית של הסתירה בין ערך חיי האדם לבין ההלכה, 2 ואלמלא הסכנה שמא מוסלמיבאמצעות נימוק פרקטי ( דרכי שלום ) ? או נוצרי אדוק וקנאי יימנע מלהציל יהודי פצוע – הסכנה שמפניה חושש הרב אונטרמן – לא הייתי מציל את אותו גוי אומלל ? הסתירה הנוקבת בין מוסר להלכה לא נפתרה, והשאלה היא האם יהודי הכפוף להלכה יכול להרשות לעצמו הודאה בסתירה כזאת ? בחרתי בדרך אחרת והשבתי לשאלתו בקושיה . 'מי הוא ירא השמים האמתי ? ' – שאלתי אותו . 'האם לא זה ששואל מהו רצון ה' ? זה השואל את עצמו האם אמנם רצון ה' הוא שאפקיר את אותו ערבי למותו ? האם לא מוטל עלי לשאול שאלה זו, ולהשיב עליה במלוא הכנות ? האם אלו המצייתים בלי היסוס, הבטוחים בעצמם, שלא עמדו אי פ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר