צדק ומוסר בעולם פוסטמודרני

צדק ומוסר בעולם פוסטמודרני | 69 | שמתוכה אפשר להבין את הרצח המדובר . הוא מתאר את הפתעתו מן התגובה הנסערת של אישי ציבור שונים, ובעיקר של פעילות פמיניסטיות אחדות, כלפי נכונותו לתאר את ההקשר התרבותי של רצח : הצעתי לפרסם מאמר בעמוד הדעות ב'הארץ' שיעסוק בהקשר התרבותי המאפשר, ולעיתים אף מחייב, שגבר ירצח בת משפחה קרובה . ההצעה מתקבלת בשמחה . המאמר עוסק במה שאני מכנה הדילמה הליברלית . מצד אחד רצח נשים עומד בסתירה לערכי קדושת חיי אדם . מצד שני, התערבות בעולמה הנורמטיבי של קבוצה אחרת וניסיון להשליט את הערכים הדומיננטיים של המתערב על תרבותה עומדים בסתירה לנטייה הליברלית להניח בכבוד למי שאינו פוגע בך . ראיית האחר כאקזוטי, כ'תרבותי' – אך כבן תרבות אחרת – החליף מזמן את המבט הפטרנלי של הלבן המתורבת על האחר האלטרנטיבי, הטעון תיקון . . . מאמרי הנגד יוצאים, ראשית לכל, נגד נכונותי – ובמידה מסוימת נגד נכונותה של האנתרופולוגיה המסורתית – להציע הסברים קוהרנטיים, פונקציונליים, לתופעות מזוויעות . מטענותיהן של כמה מן המבקרות עולה ההנחה הסמויה שיש קשר בין חקר ההסבר התרבותי . . . לבין מתן לגיטימציה לפשע ולמבצעו ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר