לחיות בצמוד לאין: חיים בעולם פוסטמודרני

לוחות ושברי לוחות | 32 | זו, אך במידה רבה גם הקפיטליזם הוא בסופו של דבר אידיאולוגיה, ואף הוא איננו חף מאשמה ביחס לעוולות רבות, חלקן קשות מנשוא, שהן תוצר ( לעתים בלתי מודע ) של התמסרות לערכים שהוא מייצג . העוולות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית נעשו, אם כן, בשמו של ערך 'צודק' זה או אחר שיושם באופן גורף, ונולדו דווקא בעידן בו אידיאלים גדולים קיבלו ביטויים משמעותיים במציאות כאשר אומצו בידי מדינות חזקות ותנועות מהפכניות גדולות . כתוצאה מכך 3 אבד האמון בעולם לכיד בעל משמעות אחתוממניעים נוספים, גדולה וכוללת, עולם הנענה לחוקיות פנימית ברורה . אבד גם האמון ב'סיפורים הגדולים', קרי בנרטיבים ההיסטוריים שנועדו בדרך כלל להצדיק צד אחד, ועִמו האמון בהרמוניה ערכית ומחשבתית כוללת עליה ניתן לבסס את החיים . במסגרת הפוסטמודרניזם התפורר לא רק האמון בעולם, אלא גם באדם . נוצרה תחושה של פירוק הסובייקט ושל פירוק הזהויות המובחנות והברורות של העבר המודרני ( שהחליפו את הזהויות המובחנות והברורות עוד יותר של העבר הטרום-מודרני ) . זו איננה פילוסופיה אלא תחושת חיים של אבדן האמון באדם כישות בעלת זהות מוגדרת ולכידה . ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר