מבוא לספר מאת העורכים

לוחות ושברי לוחות | 10 | 'ו"ו החיבור' האופיינית כל כך לציונות הדתית – ישיבה ו צבא, ישיבה ו אקדמיה, תורה ו לימודי חול, תורה ו עבודה, איננה סינתזה חיצונית ובודאי שאינה עבודה זרה בשיתוף כפי שיש שהטיחו כלפיה . יש לפרשה כפי שפירש פרנץ רוזנצוייג את 'ו"ו החיבור', כאבן המונחת בגולת הכותרת של קשת אבנים – אבן 1 הראשה, המחזיקה את הקשת כולה ונותנת לה את משמעותה . זהו לדעתי, 'קו היושר' ( ישראל הם ישר – אל ) שעליו מרבה לדבר המהר"ל . . . מכאן מאמצי לשלב ולכלול בכתיבתי זרמים הגותיים שונים גם אם אינם נתפסים כחלק מלימוד התורה המסורתי – ומורה הדרך לכך הנו הראי"ה קוק זצ"ל שלאורו אנו הולכים . אני תפילה כי בכתיבתי תהיה תרומה של ממש לתיקון פרטי ולאומי הנדרשים כל כך בימים אלה . ברוח דברים אלה, המהווים עבורנו מעין צוואה, ניגשנו לערוך את הספר המונח כעת לפניכם, הראשון בסדרה 'צירופים חדשים : הגות בענייני השעה', סדרה שנועדה לשטוח את הגותו של הרב בנושאים אלה . את עיקר עמלו בתורה ובחינוך השקיע בפיתוח דרך מיוחדת בלימוד הגמרא ובהוראתה, וכן בלימוד ובפרשנות של הוגי היהדות לדורותיה, ובמיוחד של הוגי החסידות, אך לצד זאת רא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר