לוחות ושברי לוחות : הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם

הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם הרב שג"ר לוחות לוחות ושברי לוחות הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם הרב שמעון גרשון רוזנברג - שג"ר לוחות ושברי לוחות הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם הרב שמעון גרשון רוזנברג - שג"ר עורך ראשי : זוהר מאור עורכים : איתמר ברנר, נעם סמט, איתן אברמוביץ צ יר ופ ים ח ד ש ים | ה ג ות ב ע נ יינ י ה ש ע ה ידיעות אחרונות | ספרי חמד | מכון כתבי הרב שג"ר הרב שמעון גרשון רוזנברג - שג"ר לוחות ושברי לוחות הגות יהודית נוכח הפוסטמודרניזם Rav Shagar Tablets and Broken Tablets Jewish Thought in the Age of Postmodernism עורך אחראי : דב איכנולד עורך תחום יהדות : עמיחי ברהולץ ועד כתבי הרב שג"ר : שמעון י' דייטש - יו"ר מרים רוזנברג ז' דוב זינגר אורי ליפשיץ - מרכז מערכת זוהר מאור - עורך אחראי אליעזר מלכיאל נעם סמט משה ש' פאלוך מזכיר הוועד : אוריה שמלצר מערכת הספר : שמעון י' דייטש, אורי ליפשיץ, אליעזר מלכיאל עריכה לשונית : בת-ציון שלומי ושרה פוקס הגהה והבאה לדפוס : משה א' לוין הכנת מפתח : צבי ויינגרטן עיצוב הספר : סטודיו דוב אברמסון לוחות : עמית דיגיטל הדפסה : טופרינט אין לשכפל, להעתיק, ל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

מכון כתבי הרב שג“ר