נספח ב: ספרי ילדים ונוער בנושא יהודי אתיופיה

236 נספח ב שמואל, י' ( 1995 ) . ה ד ר ך ל י ר ו ש ל י ם . תל אביב : רשפים . שמואל, מ' ( 2007 ) . י צ י א ת א ת י ו פ י ה . ירושלים : המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית . * שמואל, נ' ( 2014 ) . ד ס ט ה ו א נ י . הוצאה עצמית . * שמואל, נ' ( 2011 ) . א נ י , א ד ם . בן שמן : מודן . שמואל, נ' ( 2006 ) . מ ע י י נ ו ת ט ג א ו . ירושלים : המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית . * שמואל, נ' ( 2006 ) . ה י ר ח ה ו א ד ב ו . ירושלים : המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית . * שמואל, נ' ( 2004 ) . ב נ ו ש ל צ י י ד ה א ר י ו ת . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . שמואל, נ' ( 2002 ) . י ל ד ת ה ק ש ת ב ע נ ן . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . שמואל, נ' ( 1999 ) . מ ה ש מ י ו מ י א נ י . ירושלים : המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית . * שמואל, נ' ( 1999 ) . ע ץ ה ח י י ם . ירושלים : המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית . * שמואל, נ' ( 1999 ) . א ב א ת ס פ ר ל י ע ו ד . ירושלים : הוצאת המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית . * שמואל, נ' ( 1991 ) . א ב א ח ו ם . בן-שמ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ