נספח א: דיאגרמה משפחתית (ג'נוגרם)

228 נספח א דיאגרמה משפחתית ( ג'נוגרם ) 229 230 נספח א דיאגרמה משפחתית ( ג'נוגרם ) 231 השכלה פורמלית תאריך עלייהקרבה למרואיין הראשוןגילמרואייןמשפחה סטודנטית לתואר ראשוןנולדה בישראל 82דנה 1 אין 5891אמא של דנה 25יערה תיכון חלקי 4891דנה 65דני סטודנטית לתואר ראשוןנולדה בישראל 62ברכה 2 איןאמא של ברכה 15מודש בגרותנולדה בישראלאחות של ברכה 22לאה תואר ראשון 199153גנט 3 מיילדת באתיופיה 1991אמא של גנט 46אלמז בגרות + חייל משוחררנולד בישראלאחיין של גנט 32אבי 1998 ( נולד בן דוד של גנט 12אדיסו בגרות + בסודן ) חייל אין 1991סבא של גנט 09סבא אין 1991דוד של גנט 78דוד תואר שני 489153נעמה 4 קורס הסמכה 3891אמא של נעמה 25יפית בגרות + נולד בישראלאח של נעמה 02ישראל חייל אין 4891סבתא של נעמה 08פסיקה אין 4891סבא של נעמה 09גברה תואר ראשון 4891דודה של נעמה ( אחות של יפית ) 73שני קורסים מקצועיים 3891אח של נעמה 65אברהם אין 1991גיס של נעמה ( בעלה של יפית ) 85מהרי תואר ראשון 0991דוד של נעמה ( בעלה של שני ) 83טורונך תיכון ושנה אחת 489135שי 5 באוניברסיטה קורס הסמכה 4891אשתו של שי 74ליאורה אין 4891חמותו של שי 57אמבט אין (...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ