פרק שישה־עשר: ייחודה של העלייה האתיופית

222 פרק שישה-עשר בכל משפחה קיים ציר בין-דורי בלתי נראה שדרכו עברו מורשת ומסורת שהגדירו זהות תרבותית . במציאות המשתנה, שבה נוספה גם העברה הפוכה וגם שיבוש המסרים המועברים, מתארגנת כל משפחה מחדש סביב ציר זה . יש משפחות שבהן נבראת דינמיקה חדשה, המאפשרת שיח הולך ומשתכלל בסוגיות הזהות והמסורת ומובילה את חבריה לשילוב מיומן בין התרבויות השונות . מנגד, יש משפחות שבהן השינויים משליטים שתיקה וסגירות, והנתק הבין-דורי הולך ומתעצם עד כדי תלישות . החיבורים האישיים הרגשיים בין בני המשפחה יוצרים קשר עמוק לזהותם התרבותית, המעצבת ומַבנה יחסים בדרכים גלויות וסמויות . הנסיעה לאתיופיה מצליחה לחבר את הדור הצעיר הן להורים ולסבים והן לתרבות ולמסורת . יותר מכך : מסע השורשים האישי מבנה בכל אחד ואחת עוגן של זהות המחזק את חוסנם אל מול קשיי המציאות הישראלית . עליית יהודי אתיופיה לישראל ייחודית ונעשתה בתנאים מיוחדים, אבל בנוף הגלובלי שבו מעברים בין-תרבותיים של משפחות ויחידים נעשים לשכיחים יותר והם מסימני ההיכר של ההווה העולמי, היא אינה יוצאת דופן . ממצאַי מהדהדים במחקרים איכותניים שנערכו בעולם עם אוכלוסיות של מהגרים...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ